Przyjmowanie i załatwianie spraw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych w poniedziałki od 14.00 do 15.00 i czwartki od 14.00 do 15.00
 2. W przypadku nieobecności dyrektora sprawy przyjmuje upoważniony pracownik Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.
 3. Przyjmujący interesantów sporządza protokół przyjęcia zawierający:
  • datę przyjęcia,
  • imię, nazwisko i adres składającego,
  • zwięzłe określenie sprawy,
  • imię i nazwisko przyjmującego,
  • podpis składającego.
 4. Skargi, wnioski i inne sprawy skierowane w formie pisemnej podlegają identycznej procedurze.
 5. Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.
 6. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw stosuje się przepisy zawarte Statucie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu oraz KPA.
 7. Sprawy rozpatrywane są w miarę możliwości natychmiast, w przypadkach złożonych lub wymagających dalszego wyjaśnienia w terminie określonym w KPA.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:zsrcku
Data utworzenia:2019-05-09
Data publikacji:2019-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Kujawa
Osoba wprowadzająca dokument:Boguslaw Zaleski
Liczba odwiedzin:1751