Struktura własnościowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa Starostwa Powiatowego w Kole.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Starostwa Powiatowego w Kole

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własnością Starostwa Powiatowego w Kole.

Baza Szkoły

 1. Sale lekcyjne - 9
 2. Pracownie językowe -3
 3. Pracownie szkolne-3
 4. Pracownie komputerowe -3
 5. Pracownie do prowadzenia praktycznej nauki zawodu:
  • technik ekonomista-1
  • technik żywienia i usług gastronomicznych-3
  • technik rolnik-1
  • technik informatyk-1
 6. Biblioteka-1
 7. Świetlica-2
 8. Pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania ficzynego-2
 9. Stołówka-1
 10. Kuchnia-1
 11. Gabinet pedagoga-1
 12. Szkolny gabinet lekarski-1

Baza dydaktyczna szkoły podlega ciągłej przebudowie. Dzięki temu szkoła aktualnie posiada pracownie przedmiotowe do wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, w tym nowoczesna pracownia biologiczna, chemiczna i multimedialna. Funkcjonują dwa laboratoria języków obcych. W związku z reorganizacją kształcenia, rozbudowane zostały pracownie żywienia. W tej chwili szkoła posiada dwie pracownie tego typu, bardzo nowocześnie wyposażone. Najnowsza pracownia żywienia oddana została do użytku w grudniu 2008. Jako pierwsza szkoła zaczęliśmy kształcić młodzież i dorosłych w zawodzie technik informatyk. Obecnie w trzech nowoczesnych pracowniach komputerowych uczymy programowania, administrowania systemami operacyjnymi, zagadnień techniki komputerowej. Wszystkie komputery pracują w sieci z dostępem do Internetu. W szkole jest też strefa bezprzewodowego Internetu, która pozwala uczniom na korzystanie ze swoich laptopów w różnych miejscach szkoły. W roku 2003 zostało oddane do użytku Szkolne Centrum Informacji, wyposażone w 8 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz dwa do pracy dla bibliotekarzy. Pracownia mechanizacji rolnictwa otrzymała kompleks urządzeń do diagnostyki pojazdów. Wyposażono ją w najnowocześniejszy sprzęt do badań stanu technicznego samochodów. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazała Zespołowi Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu 11,36 ha ziemi ornej, jako gospodarstwo pomocnicze dla szkoły. W związku z tym szkoła systematycznie uzupełnia maszyny i narzędzia rolnicze niezbędne do prowadzenia gospodarstwa. Służą one uczniom z Technikum Rolniczego przy realizacji zajęć praktycznych. Posiadamy Ośrodek Szkolenia Kierowców na kategorie „B” i „T”, dzięki czemu młodzież szkolna ma możliwość zdobycia prawa jazdy. Obecne lata to okres wyjazdów uczniów naszej szkoły na staże zawodowe w ramach projektów europejskich. Od marca 2008 roku ZSRCKU w Kościelcu należy do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich. Umożliwia to szkołom „staszicowskim” aktywną współpracę w wychowaniu kolejnych pokoleń Polaków, propagowanie postawy staszicowskiej oraz upowszechnianie ponadczasowych myśli Patrona o ojczyźnie i narodzie. Przy szkole istnieje internat na 200 osób oraz stołówka szkolna. W czasie wolnym od zajęć, młodzież może realizować się w: Zespole Tańca Ludowego „Kościelec”, Zespole Wokalnym, Szkolnym Kole Strzeleckim, Oddziale ZHP, Szkolnym Kole Wolontariatu, Szkolnym Kole Młodego Gastronoma, Klubie Honorowego Krwiodawcy, Kole PCK. Pod koniec 2009 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zespołu boisk sportowych: " ORLIK 2012". Przyszli uczniowie naszej szkoły będą więc mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania sportowe:

 • na boisku ze sztuczna trawa do gry w piłkę nożną,
 • na boisku tartanowym do gry w piłkę siatkową, koszykową, gry w tenisa ziemnego,     badmintona,
 • na bieżni wraz ze skocznią w dal.

ZSRCKU w Kościelcu to szkoła dla wszystkich: nowoczesna, zorientowana na potrzeby środowiska, solidna i bezpieczna.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:zsrcku
Data utworzenia:2019-05-09
Data publikacji:2019-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Kujawa
Osoba wprowadzająca dokument:Boguslaw Zaleski
Liczba odwiedzin:1802