Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

5 maja 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za rok 2019

O szkole

MISJA SZKOŁY

"Pier­wszym obo­wiązkiem człowieka jest pra­cować. 

Tyl­ko przez pracę sta­je się oby­wate­lem użytecznym”

                                                                     Stanisław Staszic

9 maja 2019
Czytaj więcej o: O szkole

Status prawny

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Kolskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

  • Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Kolski.
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
13 września 2018
Czytaj więcej o: Status prawny